HTML Editor - Full Version

 

Kristal Taş Terapi Eğitimi

Kristal kuvars taşların ana vatanı Tibet’tir. Kristal taşların üçüncü göz çakrasını açmasında yardımcı olduğu gibi Tibetliler Kristal taş terapisini çok eski zamanlardan beri kullanmaktadırlar, Tibetin yanı sıra Eski Mısır, Güney Amerika, Hindistan ve Mezopotamya uygarlıkları da Kristal taşların çok kullanıldığı kültürlerdir. Maya’lar, İknalar ve Astekler gibi kadim uygarlıklar kristal taşları hem mistik ritüellerinde hem de fiziksel ve ruhsal tedavilerde kullanmışlardır. Günümüzde de taşlar Ortodoks tıp’ta da kullanılmaktadırlar. (Aleksandrit uçlu lazer cihazları, Ultrasonlarda kullanılan kuvars kristalleri gibi).

Ezoterik ve Okultik düzeyde de taşlar ve kristallerden meditasyon, inisinasyon, daha yüksek bilinç düzeylerine geçmek için yararlanılmaktadır. Metafizik akademiden Profesyonel Kristal Taş Terapi Eğitimi almış kişiler taş terapisi ile duygusal bozuklukları ve bedensel dengesizlikleri onarmak için kullanılabilirler. Binlerce yıllık geçmişi olan bu gizemli şifa araçlarını Profesyonel Anlamda İnternational Special Metaphysics Academy 6 Saatlik Eğitimleri bu yüzyılda tekrar kullanılmaya başlanmıştır.

 

Eski Atlantis’in ve Mu kıtasında bulunan bütün şehirlerinin kristal güçlerce beslendiği, Atlantis ve Mu kıtasının batmasına da bu gücün kötüye kullanımının neden olduğuna inanılır. Birçok ülke kültüründe taşlar iyileştirmeden tutun kötülüklerden korunmaya, statü belirlemeye, geçmiş ve gelecekten bilgi almaya kullanılmışlar ve kullanılmaktadırlar.

Kristaller ve taşlar evrendeki en yüksek enerji formu olan makro kozmik enerji ışığını alma, bulundurma, yansıtma, yayma, kırma özelliklerindedirler. Bütün maddelerde olduğu gibi Taşlarda atomlardan oluşurlar. Atomların da proton, nötron ve elektron adlı daha küçük parçacıkları vardır. Kuantum fiziğine göre aslında enerjinin bu en küçük parçacıkları madde bile değil kozmik güce bağlı hareket eden enerji titreşimleridir.

Kristal Taş Terapisi İle İyileşme

Kristal taş terapisi, zihin ve bedende iyileşmeler kaydetmek için Şifalı taşların kullanılması ile uygulanır. Kristal taşlar sadece zihinsel ve bedensel şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal gelişim ve iyileşmeyi sağlayan enerjiler de yayar.

Kristal Kuvars taşların güçlü enerjileri, oluşum süreçlerinin milyonlarca yıla yayılmasından ve bu süreçte birçok kozmik enerjiyi bünyelerine almalarından kaynaklanmaktadır. Her taşın farklı enerji titreşimi ve farklı enerji yapıları vardır. Bundan dolayı kodlanmış ve programmış Kristal kuvars taşlarını üzerinde taşıyan kişiler binlerce yıl üzerlerinde birikmiş şifalı kozmik enerjilerden etkilenirler.

Doğadaki bulunan tüm taşların bir enerjisi olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olması ayrıca; Vücudumuzda bulunan 7 Ana Çakra ve 12 Ayrı meridyenler üzerinde birikmiş blokajları ve negatif enerjileri temizlediklerinden, saf ve berrak yapılarıyla kristal taş terapisinin önemi günden güne artmaktadır. Diğer terapi türlerinde de olduğu gibi kristal terapide de, kişinin enerjisi dengelenerek şifa verilir. Ancak bu terapide enerji dengelemesi, doğal taşların enerjisinden yararlanılarak yapılır. Enerji blokajı ortadan kalkınca fiziksel ve zihinsel iyileşmeler görülür.

Eğer bir kristalin yaşamınıza neler katabileceği hakkında bilgi sahibi olarak size hizmet edecek bir kristal taşa sahip olmak istiyor ve hangisini alacağınızı bilemiyorsanız Metafizik akademiden 6 Saatlik Profesyonel Kristal Taş Terapisi Eğitimi Alarak Kristal Taşları kendi Zihin, beden ve ruhunuza uyumluya bilirsiniz.

KRİSTAL TAŞ KODLANMA VE PROGRAMLANMASI


Kristal Taşlar bünyelerinde taşımış oldukları kristal atom zerreleriyle bilgi alma, bilgiyi depo etme, bilgiyi taşıma ve bilgiyi yönlendirme işi görürler. Kristal Taş Terapisinde Profesyonel olarak alacağınız Eğitimde Kristal taşların nasıl kodlanıp, programlandığını öğreneceksiniz.Kristal Taş Terapisi Kodlama ve programlama sistemi İnternette yer alan Bilgiler veya Şifalı taşlar hakkında kitaplar yazan kişiler tarafından bilinmemektedir.Taş dükkanlarında veya orta orta dolaşan şifacı olduklarını belirten kadın ve erkeklerin ellerinde sattıkları ve programlamalı kristal kuvars diye satın aldığınız kodlama şekillerine inanmayınız.Kristal taş kodlaması ve programlaması eski kadim çağlarda yaşayan Mayalar,Astek ve İnka uygarlıklarında olduğu gibi veya Atlantis ve Mu kıtası şehirlerinde Kullanılan ve programlanarak Ezoterik,Okultik ve Metafiziksel olarak kullanılan gerçek ekollerini Pandül veya Sarkaç Biçimlerini Sadece Metafizik akademi tarafından 6 saatlik Kristal Taş Terapi Eğitimlerinde Öğrenebilirsiniz.Katıldığınız Eğitimlerde Edindiğiniz Bilgileri İnternette yada Yazılı-Görsel yayın veya yayımlarda açıklamak yasaktır.


1.Aşama: KUTUP BELİRLEME


Kristal taş terapisin de 5 cins kristal kuvars kullanılır.

1.Eril Kristal Kuvars: Yang-Sıcak-Pozitif kutup-Olumlu

2.Dişil Kristal Kuvars: Ying-Soğuk-Negatif kutup-Olumsuz

3.Pembe Kristal Kuvars: Ying-Yang –Pozitif-Negatif Kutuplu-Çocuk

4.Dumanlı Kristal Kuvars: Ying-Yang-Chi-Pozitif-Negatif-Ortam-çevre

5.Mor Kristal Kuvars(Ametist): Ying-Yang-Chi-Pozitif-Negatif kutuplu-Genel Alan

 

2.Aşama: TEMİZLEME

 

1.Eril Kristal Kuvars: Eril ve Dişil Kristal Kuvarsları Baş aşağıya doğru birbirlerine yapışık iki uçlarının ortasında Ametist ucu bitişik. Ying+Yang+Chi

2.Dişil Kristal Kuvars: Dişil, Eril ve pembe Kuvarsların ucu baş aşağıya doğru 3,ü bitişik, Ametist sivri ucu yukarı doğru dik. Ying+Yang+Çocuk+Chi

3.Pembe Kristal Kuvars: Dişil, Eril ve Pembe Kuvarsların Sivri Uçları aşağıya doğru bitişik. Ying+Yang+Chi

4.Dumanlı Kristal Kuvars: Ying+Yang+Chi Genel Ortam Anti-radyasyonik Çevre-Oda-Tuzlu su. Sivri ucu

5.Mor Kristal Kuvars(Ametist):Ying+Yang+Chi Genel Çevre

 

3.Aşama: KODLAMA

 

1.Parmak uçlarıyla kodlama:

2.Eller ile Kalp yoluyla kodlama

3.Düşünce Gücü Enerjisiyle Kodlama

4.3.Göz Çakrasıyla Kodlama

5.Gözyaşıyla kodlama

6.Esmayı Hüsna ile kodlama

7.Telepati ile kodlama

 

4.Aşama: PROGRAMLAMA

 

1.Niyet ile

2.Gelecek Görüş İle

3.Şifa verme ile

4.Sevgi ile

5.Çekim kuvveti ile

6.Koruma ile

7.6.His ile

8.Telepati kurmak ile

9.Bioenerji ile

5.Aşama: KRİSTAL TAŞA SORU SORMA VE YANIT BULMA

 

1.Bir kartona 4 alanlı bir şekil çizilir.

2.Önceden kişinin kodladığı Kristal kuvars taşına Sorular Sorarak

3.Saat İbresi yönünde Sarkaç şeklindeki Kristal Kuvars taşı döndürülür.

4.Eril Kristal Kuvars bayanlar için… Saat ibresine göre…

5.Dişil Kristal Kuvars Erkekler için… Saat İbresinin Tersine göre…

6.Kristal kuvars alanı döndükçe hareket alanı noktasındaki

7.Evet-Hayır-Olabilir-Olmaz noktalarında Sorulan soruya cevap için duracaktır.

8.Üzerinde Durduğu nokta Soracağımız Sorunun Kristal Kuvars Yorumudur.

 

Bu çalışma kodlanmış ve programlanmış Kristal Kuvars Taşının Enerji Alan Oluşturma ve Enerji Alanlarına verilen cevaplarının Atlantis ve Maya Uygarlığında Kullanılmış kehanet aracıdır. Kadim dönemlerde atlantis kıtası kristal kuvarsın absarbisyon(soğurma) Difüzyon( yansıma) ve refleksiyon (yansıtma) şekillı erinin güneş ışınlarına tam olarak ayarlanmadığından ötürü,atlantis kıtası kristal kuvars enerji patlaması yüzünden yerle bir olmuştur. Kristal taş terapisinde daha öğeneceğiniz birçok spiritif ritüellerde vardır.

 

KRİSTAL TAŞ TERAPİ EĞİTİMİ

 

Kristal Taş Terapisinin En önemli Özelliği Kullandığımız Kodlu ve Programlanmış Kristal taşların enerjisinden yararlanarak Kendi Yaşam Alanlarımıza Boyut Kazandırarak, Yaşam Perspektifimizi ve Yaşam Kalitemizi İstediğimiz Gibi Geliştirmek İçin Kristal Taş Terapisinin Mistik, Mental ve Şifahi yönünden Faydalanmaktır.