HTML Editor - Full Version

 

Spritüel nedir? Sözlük anlamı “Ruh ile ilgili olan” Ruhunu huzura kavuşturmayı bilen, iç dünyasında kendisi ile barışık olmayı seçip ve düşünce biçiminde pozitifliği benimsemiş kişiler için kullanılan bir sıfattır.

Spritüel Koçluk nedir?  Kişinin hayatındaki değişim ve dönüşüm süreci (
aynı bedenimizin zaman içinde durduramadığımız değişim ve dönüşümü gibi) devam ederken; RUH, BEDEN ve ZİHİN üçlüsünün dengede olmasını sağlayan koçluk hizmeti çeşitlerinden biridir.

Spritüel Koç kimdir?

Spritüel Koçluk Nelere Yardımcı Olur? Başarıya giden yolda kişilerin önüne çıkan düşünce  kalıplarını fark etmelerine, kendi iç seslerini tanımlamalarına, kendilerini tanımalarına, bakış açılarını değiştirmelerine, kendi içsel güçlerini kullanabilmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Hayat yolunun kontrolünü kişinin kendi eline almasını sağlar. Endişeleri, kaygıları  yok ederek  içten dışa doğru başarı yaratmaya yardımcı olur.

Spritüel Koçluk Ne Sağlar? Bireyin iç ve dış dünyalarının arasına köprü kurmalarını sağlar. Dışsal bir düzlemde hareket ederken, içsel bir düzlemde nasıl değişiklikler yapabileceğini gösterir. İçsel potansiyelini keşfetmeyi, değerlerini irdelemeyi, İnançlarını değerlendirmeyi gözden geçirir. Bireyin ıstırap korkusu ve haz beklentisi döngüsünden çıkıp, kendini gerçekleştirme sürecine girmesini sağlar. Bireyin hayatının anlamını keşfetmesini ve onu yaratmaya başlamasına imkân tanır.

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU eğitimi size düşünce kalıplarınızın olumlu yönde değişiminde, gerçek güç ve yaratıcılığınızın ortaya çıkmasında, başarı ve mutluluğu elinize alma konusunda genel kabul görmüş teknikleri sunar. 

EĞİTİM İÇERİĞİ:
• Geçmişten gelen yükleri ruhumuzdan arındırma bilgi ve teknikleri 
• Geçmiş deki yüklerimizden (
KARMALARIMIZDAN) arınma bilgi ve teknikleri
• Akaşa kayıtlarımız (geçmiş) ile karşılaştırma ve çözümleme bilgi ve teknikleri 
• İlkel Beyin bilgi ve teknikleri
• Geleceğinize uyarlanma bilgi ve teknikleri
• Eril ve Dişil enerjiyi dengeleme bilgi ve teknikleri 
• Hedeflerinize Kilitlenme teknikleri
• Hayat amacımızı belirleme teknikleri 
• Empati kurabilme bilgi ve teknikleri
• Meditasyon teknikleri 
• Timeline zaman çizgisi
• Bilinçaltı tekniği 


 

Diğer tüm koçluk sistemlerinden farklı olan Spirütüel Yaşam Koçluğu kişinin arzu ettiği başarıya, mutluluğa, huzura, sağlığa, paraya, kısacası arzu ettiği duruma ve kaynaklara ulaşmasını sağlar.

 

Tüm bu süreçler gerçekleşirken kişinin sadece dünyevi değil aynı zamanda ruhsal hayat amacına da uygun, tekâmülüne hizmet edecek seçimler yapmalarına imkân tanır.

 

Spritüel Yaşam koçluğunda, hayatınızda arzuladıklarınıza sahip olduğunuzda geriye dönüp baktığınız zaman“keşke” diyeceğiniz ya da pişmanlık duyacağınız bir durum olmaz.

 

Tamlık, bütünlük, şükür ve hamd hali yaşamınızda var olur.

Aldığımız bu koçluk hizmeti bize kendi yaşamımızın her alanıyla uyum kurabilme, başka yaşamlarla empatiyi yakalayabilme ve hayat alanımızda bizi ileriye götürecek, içsel ve dışsal gözlem yeteneği katacaktır.

 

Hayatı ve kendimizi anlamak, yaşamınıza ve yaşamlarda fark yaratmak,

Yaşamda kaliteli sorular sormak ve etkin çözümlere ulaşmak, öğrenmek ve deney imlemek sonsuz seçeneklerin farkına varmak, hizmet etmek, yaşamda olmanın hakkını iyilik, güzellik hayır ile vermek, zorunluluklarla değil, keyifle bunları gerçekleştirmek,

Yaşamımızda tekrar eden senaryolara “dur “demek, yeteneklerimizi keşfetmek, seçim yaparken bunun biz eve hayat alanımıza, bütüne katacağı hayrı görmek, kendimizi güzele iyiye adamak, tüm bunları gerçekleştirmek için herkesin ihtiyaç duyduğu, zorunluluk haline gelen bir hizmet yolu “Koçluk”.

 

Dünya’da ve Türkiye’de de meslek olarak kabul görmüş olan koçluk mesleğini yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen, meslek sahibi olmak isteyen, ailesine, çocuklarına, çalışanlarına, iş arkadaşlarına yardım etmek hizmet etmek isteyen herkes katılabilir. Kişisel gelişim çalışmaları yapanlara ise profesyonel yaşamlarında artı bir değer katacaktır.

 

Unutmayın kimi dünyada yolculuk yapar kimi ise dünyadan yolculuk yapar. Dünyadan yolculuk yapıyorsanız zihinsel, bedensel, ruhsal bütünlüğün ne kadar önemli olduğunu yaptığımız, yapacağımız her şeyin bir sonra ki adım için güzel bir tohum, gelecek nesillere bırakılacak güzel bir miras olduğunu bilirsiniz.

Spritüel Yaşam Koçluğu Eğitimde neler var?

 

Spritüel Yaşam Koçluğu eğitimi teorik ve uygulama alanlarında zengin içeriğe sahiptir. Bu eğitimde duygu ve düşüncelerinizi yönetme yeteneği, sezgisel ve fiziksel kalibrasyon sayesinde dinleme, yardım etme, merak uyandırma, olumsuz görünen pek çok şeyi faydaya dönüştürme yeteneği kazanacak, olanı şükür, olmayanı kabul etmeye başlayacaksınız.

 

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ile sınırlayıcı düşünceleriniz ile bilinçli ya da bilinçsiz olarak dış dünyaya gönderdiğiniz yanlış mesajlardan hareketle, öncelikle iç dünyanızı düzenlemek ve buna bağlı olarak dış dünyanızı değiştirmemizi sağlar.

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU kişinin kendi yaratıcılığını, iç potansiyelini ve evrenin sınırsız kaynaklarını ihtiyaçlar doğrultusunda harekete geçirme eylemidir.

 

Diğer tüm koçluk sistemlerinden farklı olan Spiritüel Yaşam Koçluğu kişinin arzu ettiği başarıya, mutluluğa, huzura, sağlığa, paraya, kısacası arzu ettiği duruma ve kaynaklara ulaşmasını sağlar.

Tüm bu süreçler gerçekleşirken kişinin sadece dünyevi değil aynı zamanda ruhsal hayat amacına da uygun, tekâmülüne hizmet edecek seçimler yapmalarına imkân tanır. 

Hayatınızda arzuladıklarınıza sahip olduğunuzda geriye dönüp baktığınız zaman “keşke” diyeceğiniz ya da pişmanlık duyacağınız bir durum olmaz.
Tamlık, bütünlük, şükür ve hamd hali yaşamınızda var olur.
Aldığımız bu koçluk hizmeti bize kendi yaşamımızın her alanıyla uyum kurabilme, başka yaşamlarla empatiyi yakalayabilme ve hayat alanımızda bizi ileriye götürecek, içsel ve dışsal gözlem yeteneği katacaktır.