ŞİFALI TAŞLAR SİPARİŞ VE EĞİTİMİ

Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar (Süs taşları) tarih öncesi çağlardan beri güzellik, zenginlik ve statü simgeleri olarak kullanılmışlardır. Günümüzde süs taşlarının bir kısmı, az da olsa sanayinde çeşitli hastalıklarda kullanılır. Kıymetli-yarı kıymetli taş (süs taşı) sayılabilmesi için bazı temel kriterler vardır.

Bunlar dayanıklılık, güzellik, nadirliktir.

Dayanıklılık; Bu kavram sertlik, kırılganlık, darbelere ve dış etkenlere dayanım gibi özelliklerle açıklanır.

Güzellik; Her ne kadar göreceli bir kavramsa da taşın temiz, şeffaf, çekici renkli ve işlenebilir boyutlarda olması gibi bazı özelliklerini içerir.

Nadirlik; Bir objeyi değerli kılan onun az rastlanır olmasıdır. Örneğin binlerce karatlık elmas üretimi içersinde sadece bir kaç yüz karatı pembe elmastır. Dolayısıyla bir pembe elmasın değeri sıradan bir elmasın binlerce katıdır.

Bu temel kriterlerin dışında taşınabilirlik, kesilebilme, parlatılabilme, ışık yansıtma, ışık kırma, bünyesinde safsızlıklar içerme gibi bazı özelliklerde taşların değerlerini belirleyen ve artıran diğer unsurlardır.

Kıymetli taşları, yarı kıymetli taşlardan ayıran tanımlamalar vardır.

Yüzyıllardan bu yana sürüp gelen geleneğe uyularak elmas, zümrüt, safir ve yakut kıymetli taşlar kategorisinde, diğerleri yarı kıymetli taşlar kategorisinde yer alır. Bu dört kıymetli taş Tıraşlandığında asil taş kategorisine dâhil olur. Doğada çok nadir bulunmaları ve etkilerinin kalıcı olması ile değerli taşlar ile yarı değerli taşlar birbirinden ayırt edilebilir özellik kazanır.

Genel anlamda süs taşları denildiğinde doğal kökenli taşlar kastediliyorsa da, süs taşı kavramı bazı organik materyalleri (mercan, kehribar, inci gibi) ve gelişen teknolojinin bir sonucu olarak sentetik ve imitasyonları da içermektedir.

Gemoloji (süs taşı bilimi) mineralojinin çok yeni bir alt disiplini olarak yukarda adı geçen malzemenin incelenmesi, tanımlanması ve sınıflanması konusunda çalışır. Amaç süs taşını gerek ham, gerekse işlenmiş haliyle, üzerinde yıpratıcı ve zarar verici hiç bir test yapmadan en doğru şekilde tanımlamaktır.

Malzemeye maddi bir değer biçmek ise deneyime dayalı kişisel bir tercihtir. Keza taş kesimi (lapidary) ve mücevher yapımı (kuyumculuk) Gemoloji ile çok yakından ilgilidir.

Kıymetli yarı kıymetli taşlar (süs taşları); - Yüksek sıcaklıklı magmadan silikatların kristalleşmesiyle - Metamorfizma, yani yüksek ısı ve basınç koşulları altında kristalleşme veya yeniden Kristalleşmeyle, - Sulu çözeltilerden itibaren çökelmeyle, - Organik faaliyetlerle - Veya tüm bu etkenlerin çeşitli şekillerde birleşmesiyle oluşabilmektedir. Ayrıca bu birincil oluşumların, içlerinde bulundukları kayaçlardan aşınması, mekanik olarak konsantre olması ve alüvyonlarda birikmesi ile de plaser olarak bulunabilirler. Bilinen 2700mineral çeşidinden sadece 100 kadarı kıymetli ve yarı kıymetli taş olarak kullanılmaktadır.

Aura fotoğrafları enerji düzeyinin bozulduğunu veya değişmeye başladığını gösterebilirler. Ama düzenlemeyi başaramazlar yani sadece uyarırlar. Mineral Şifa inancına göre ise, bunu taşlar başarmaktadırlar. Bunun için temelde 9 taş kullanılıyor ve renklerle eşleştiriliyor;

Mor = Kara safir

Çivit Mavi = Elmas

Sarı = safir

Yeşil = Zümrüt

Kırmızı= Mercan

Portakal = İnci

Kırmızı = Yakut

İnfra kırmızı = Kedi Gözü 

Mor ötesi = Gomede

Bu renklerle, taşların arasındaki vibrasyonların dengesi enerji bedenimizin sağlığını gösterir. Denge bozulduğunda, hastalık başlar. Bozuk vibrasyonlar, taşların yardımıyla dengelenebilir ve yeniden sağlık kazanılabilir.

Işık vibrasyonları, yıldızlardan ve gezegenlerden gelirler, bizler vibrasyonları farklı düzeylerde alır ve bireysel olarak ruhlarımızda bulunan eş enerji merkezleriyle bütünleştiririz. Her insanın ruhu, ışığın yedi rengiyle beslenir ve fizik biliminde her rengin farklı dalga boyları vardır.

Yani; Renk Dalga boyu Frekans (Angström/saniye) (Vibrasyon/saniye)

Mor 4000 750 trilyon Çivit 4000 700" Mavi 4600 650 " Mavi/yeşil 5000 600" Yeşil 5400 550 " Sarı 5800 500 " Portakal 6200 450" Koyu kırmızı 7000 430 " Örneğin yakut ve mercan sıcak taşlardırlar, zayıf kalplere enerji verirler.

Hasta, belli enerji merkezlerinin takviye edilmesiyle güçlenebilir ve oradaki Aura düşüklüğü düzeltilebilir. Onbinlerce yıl yeraltında, kayaçlarda veya deniz altında yer alan taşlar güneş sisteminde yer alan bütün gezegenlerden enerji alarak kendi bünyelerinde Absorbsiyon, Difüzyon ve Refleksiyon yöntemleriyle Soğurma-Yansıtma ve Yansıma özellikleriyle Kozmik ve Evrensel enerjileri kendi içlerinde barındırarak insan vücudunda eksik olan mineralleri, vitaminleri ve enerjileri taşırlar.

Taş bilimi (Litoloji) ile uğraşmak geniş bir tecrübe, araştırma ve deneyimler gerektirir. Son zamanlarda doğal taş dükkânları (Stone Shop) Ülkemizin hemen hemen tüm illerinde irili-ufaklı bir şekilde açıldığı gözlenmiştir. Taş dükkânları ve Taş mağazalarında yüzlerce cins taşlar sergilenmekte olup, hangi taşın fiziksel-ruhsal ve spritüel boyutunu bilmeden satan taşçıları gördükçe kaygılanmamak elde değildir.

Şifalı taşların tüm özellikleri için sertifikalı eğitimler düzenlemekteyiz. Piyasada yer alan veya almayan tüm taşların fiziksel-ruhsal hastalıklara yaptığı etkileri ve mistik özellikleri konularında eğitim almak için aşağıdaki numaraları arayarak randevu alabilirsiniz.

Şifalı Taşlar Siparişi Verirken: Bize soracağınız hiçbir şifalı taş hakkında bilgi verilmemektedir. Sadece içerisinde bulunduğunuz Fiziksel-Ruhsal Hastalıklara dair veya Taşların Mistik Özelliklerine göre Sipariş verecek olan Kişi veya Kişiler Adına Taşların Mistik ve Mental özellikleri kodlanarak kargo yolu ile en az bir veya iki gün içerisinde elinizde olacak şekilde şifalı taşlar yollanmaktadır. Kargo yolu ile kapıda ödeme şeklimiz yoktur. Şifalı taş siparişlerinizde size verilecek olan Posta hane Hesap numarası veya İş bankası Hesap Numarasına Sipariş edeceğiniz taşların ücreti yolladığı gün Sipariş edeceğiniz taşlar gönderilmektedir.

İnternational Special Metaphysics Academy den taş siparişleri yaptığınızda Size yolladığımız Kargonun irsaliye kodunu bizleri arayıp öğrenebilirsiniz. Güvene ve saygıya yönelik çalışmalarımız Şifalı taş bilgisinin önemi ve saygınlığı içindir.

Şifalı Taş Kodlanması Şifalı taşların mistik ve mental özelliklerinin yanı sıra metapsişik, paranormal ve parapsişik aksiyomları kişinin şahsına ve ruh dengesine göredir. Her insanın parmak izi farklı olduğu gibi, her insanın şifalı taş kodlanması da kendine hastır.

Şifalı taşları kodlanan kişinin taşıdığı taşa kesinlikle başka birinin el parmakları o taşa değdirilmemelidir. Şifalı taşların kodlama işi Fiziksel ve ruhsal hastalıklara ya da Astroloji ye göre değildir. Şifalı taşların kişi veya kişilere özel kodlanması mistik ve mental aksiyomların kişinin spritüel etkinliği ve yapısına göre işlevsellik kazanacağından bu bilgiler kesinlikle paylaşılmamaktadır.

 

Elmas: Değerlidir, zenginlik ve rahat yaşama gücü verir. Düşünceleri ve davranışları özümler, geliştirir, taşıyanın gücünü arttırır. Refah duygusunu arttırırken cömertlik sağlar, aşkı ve şehveti tahrik eder, inançsızlığı engeller, mutluluk verir. Tüm enerji bloklarını kaldırır, güven verir, düşünceleri netleştirir. Eskiler, panzehir olarak kullanırlardı

Pembe Elmas: İmajinasyon gücü ile zenginliği, diğer soylarına aktarır. Elmas zenginliğin sembolüdür. Elmas doğada her zaman renksiz bulunmaz. Karbon atomlarının arasına farklı atomların girmesi ya da kristal kafeste oluşan deformasyonlar sonucu elmas çeşitli renklerde karşımıza çıkabilir. Karbon atomlarının arasına farklı atomların girmesi ya da kristal kafeste oluşan deformasyonlar sonucu elmas çeşitli renklerde karşımıza çıkabilir. Renkli elmaslar doğada çok nadir bulunduğu için özellikle 1,00 ct. Üstü boylarda fiyatlar renksize kıyasla daha pahalıdır. Ayrıca çeşitli laboratuarlar tarafından lazer yöntemi, radyoaktif ya da elektromanyetik yöntemlerle elmasın rengi değiştirilebilmektedir. Bu tip elmaslara ‘treated’ (muameleli) elmas denir

Zümrüt :İnsan kalbine ve gözüne zindelik verir.. Kalbi güçlendirir, uyum, bolluk, barış, sabır, aşk, sadakat, dürüstlük getirdiğine inanılır. Depresyona, unutkanlığa iyi geldiğine inanılır. İlham verir, olumlu rüyalar gördürür. Solunumu, lenf sistemini, kanı, timüsü, pankreası, kan şekerini, boşaltımı, görmeyi olumlu olarak etkiler. Genel şifa vericidir. Eskiler, kan zehirlenmesine iyi geldiğine inanırlardı.

Yakut: Gözün keskin görmesini sağlar aşk tılsımı verir. Krom içerir ve bu nedenle kan şekerini dengeler. Tükenen enerjiyi şarj eder ve soğuk bölgeyi ısıtır. Kalbe fiziksel ve duygusal güç verirken, aşkı, cesareti, güvenceyi, yaşam gücünü, liderlik güdüsünü ve başarıya inancı geliştirir. Tüm duyguları şiddetle etkiler ve arttırır. Kolesterole, kan zehirlenmelerine, alkol ve kafeinden gelen zararlara, seksüel bloklara olumlu etkiler verir. Kadınların regl dönemlerinde yararlıdır 

Safir: İnsanları yabani hayvanlardan koruyucu etkisi vardır. Mavi, yeşil, pembe, mor renkleri vardır, yakutla ilişkilidir. Mavi safir, ilhamı, ruhsal gücü geliştirir, tiroide iyi gelir, epilepsiye karşı kullanılır, cildi. Koruyucu ve güçlendiricidir. Kötü olaylardan önce taşındığında, yararlı olduğuna inanılırdı.

Altın: Güçlendirici ve manyetik alan katalizörü, özellikle kalp bölgesinde etkin ve yararlı CTRS. Sinir sistemini, hazmı kolaylaştırır. Pozitif enerji verir ve güneş enerjisini özümletir. Kitlesel şifa verdiğine inanılır. Yanı sıra hırsı da tahrik eder. Altın, bakır karışımı ısıyı, ruhsal yetileri körükler, diğer taşların etkilerini güçlendirir. Beyaz altın, Güneş ve Ay enerjisini bütünleştirir, güçlendirir.

Kehribar: Yaşam enerjisini yüzde yüz artırır. İnsanlar içerisinde çekim gücü oluşturur. Cinsel gücü maksimuma çıkarır. Eski mısırda kehribar kullanan tüm kadınlar ve Cleopatra bu taş sayesinde en fazla 55 yaşına kadar yaşabilmiştir. İnsana çok yoğun enerji verir. Açık sarı veya portakal. İlk Çağdan kalan taşlaşmış reçine oluşumu. Elektromanyetik. Solar Plexus şakrasını açar, ruhsal dengeyi, zihin açıklığını, güveni sağlar. Mide gerilimlerini, omurgayı, merkezi sinir sistemini, bellek kayıplarını, hücre yenilenmelerini düzenler. Sarı ve portakal renkli amberler, zihinsel ve duygusal uyumu sağlarlar. Amber özellikle, radyasyonun, x ışınlarının, güneşin, bilgisayarların, uçakların ve diğer aygıtların yaydığı enerjilerin zararlarını azaltır. Eski çağlarda kızıl derililer ve Asyalılar tarafından kullanılırdı. Amber tespihlerin gerilimleri giderdiği gözlemlenmiştir.

Aleksandrit: Eski yaşam imajinasyonun da, tarihsel İmajinasyon oluşturur. Kalbi besler. Ultraviyole ışınlarını absorbe eden, düfüzyonik özelliği de taşıyanın cilt kanserine yakalanmasını önleyen. Bulunduğu veya çıkarıldığı bölgelerde deprem gücünü ve şiddetini azaltan, kesildiğinde yavaş yavaş kendiliğinden parça parça dökülen. İçki komasına girmiş kişinin, içki bardağına atıldığında, insanı komadan çıkartan. Daha çok Rusya da çıkartılan değerli bir taş’tır. Güneş ışınları asla bu taşı sevmez. Güneş ışınlarını prizmasal olarak kırdığından, güneş bu taşa zarar veremez. Cilt kanseri olmuş kişilere, ışın terapi denilen yeni bir alet yapılırsa kesinlikle başına Aleksandrit bırakılmalıdır. Sert bir taş olarak kozmik ve radyasyonik ışınımları geri itici yönüyle daha çok, radyasyonik sızma olabilecek yerlere bırakılmalıdır. Çernobil vakasında kara denize sızmış radyasyonik etkileşime karşı kullanılmış olsaydı, bugün kanser vakaları Karadeniz de çok görünmezdi. Geleceğin taşıdır. Osmanlıda çok kullanılmıştır. Uçaklarda Aleksandrit-kehribar ve seramik karışımı bir maden oluşturulup, uçakların elektromanyetik alanlarına dışarıdan kaplanırsa elektromanyetik dalgalar uçağının hiçbir alanını etkileyemez.

Heliodor: Kadın hastalıklarına ve vajinusmusu engeller. Enteresan ve çok gizemli bir taş özelliğine sahiptir. Geçmiş tarih işlendiğinde bu taşı daha çok kadınlar kullanmıştır. Parapisikolog Jung'un animas-animus-arketip kavramları bu taşı açıklamaya uyar. Bu taşı üzerinde taşıyan erkeği, nazikleştirip, kibarlaştırıp erkeğin ruhunu kadınsallaştırır. Sert mizaçlı ya da maço erkekleri yumuşatabilir. Bu taş tam bir kadın taşıdır. Ruhunda anaçlık taşıyan kadınlara mutluluk verir.

Morganit: Anüs kaşıntısına ve basura faydalıdır. Afganistan ve Pakistan dağlarında çıkarılır. Bu taşlar aslında dünya taşı değillerdir. Bu taşların kullanıldığı yerler, diğer evrenlerdir.

Jadeit: Vitiligo ve deri kanserine iyidir. Bağırsak kanserine iyi gelir. 

Nefrit: Sinirsel yorgunluğu giderir. Tahriş olan sinirleri düzenler. Ruhsal hastalıklarda kullanılır. Nörolojik vakalar üzerinde bu taş işlenmiştir. İnsanın sinir sitemini düzenler, nöronları ve implusları iyi çalışmasını sağlar. Beyin hastalıklarına iyi gelir. Santral sinir sisteminin iyi çalışmasını sağlar. Beyin urları üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır. Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerini düzenler. Derin düşünceli kişiler için bu taş teskinleşicidir. Geçmişte çok acı çeken insanlar tarafından kullanılmıştır. İnsanları dengeleyici ve huzur vericidir. Kısaca bu taş nörolojik bir taştır

Peridot: Sadece üzerinde taşıyan erkeklere Konsantrasyon ve motivasyon sağlar. Bu taş Asil kadınların taşıdır. Asil olmayan bir kadın bu taşı yanında taşırsa o kadının işleri rast gitmez. Asalet ruhtadır. Hiçbir insan asaleti ve asilliği sonradan öğrenemez. İsterse tüm dünya bozuk olsun, bu taş sadece Asil kadınların taşıdır.

Amazonit: Nefes alıp vermeyi düzenler. Astıma iyidir.

Spinel: Ruhsal anlamda, duyu görü ve tele kinetik gücü artırır.

Kunzit: Düşük doğumu önler. Zekâ artırır.

Türkuaz: Tüm kozmik enerjiyi insan bedeninde toplar.

Oniks: İnsan vücudunda 12 meridyenin korunmasını sağlar.

Agat: İnsana mistik güç vererek, dinginlik sağlar.

Güvercin Taşı: Böbrek taşını düşürür.

Sedef taşı: sedef hastalığını tedavi eder.

Beyaz çakıl taşı: Olumsuz düşünceleri çeker.

İnci taşı: Dişlere güç verir, dişetleri iltihabını önler.

Mıknatıs taşı: Unutkunluğa tek çaredir.

Kemik taşı: Tüm gizemi üzerinize çeker, şans artırır.

Köpek taşı: Düşmanlık vererek, üzerinde taşıyana sadakat enerjisi yayar.

Ponza taşı: El ve ayakta çıkan çatlaklıkları eritir.

Cam taşı:Kâbus görmeyi engeller.sadelik verir.net görmeyi sağlar.

Mavi boncuk: Nazar ışınlarını bilinçli hale getirerek nazara gelinmeyi önler.

Tahta boncuk: Bademcik iltihabını giderir.

Aytaşı: Sara hastalığına birebirdir. Üzerinde taşıyana sara bağlanmaz.

Seramik taşı: İnsan üzerindeki eklektiği çeker.

Kristal taşı: Çok yönlü düşünmeyi ve yorum yapma gücünü geliştirir.

Siyah çakıl taşı: Mütevazı yaşama ve soğukkanlı olmayı sağlar.

Hacerü'l Esved taşı: Nur enerjisi dağıtarak insanların tüm çakra bölgelerini açarak insanı ibadetin ve temizliğin gizemine götürür. İnsanı kirlilikten arındırır.

Akik (Kırmızı kalsedon): Uğur ve bereket taşıdır. Donuk akik kan dolaşımını kolaylaştırır. Erkeklerde erkeklik bezini, kadınlarda yumurtalıkları korur.

Kalsedon (Mavi Akik): Düşünce yeteneğini kuvvetlendirir. İyi konuşmayı sağlar, renginden dolayı nazar içinde iyidir.

Zebercet (Peridot): Kalp çarpıntılarına ve sebebi bilinmeyen korkulara iyi gelir.

Jade: İyi ilişkiler ve dostluk simgesidir. Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan ateş düşürür.

Mercan: Sara hastalarının bir parcası sağ ayak bileğine bağlanarak saralının bayılmasını önler. Solunum açıcı özelliği vardır. Şakraları ve enerji akışını uyarır, döllenmeyi kolaylaştırır. Duygusal enerjiyi güçlendirir, kaslar, kan, kalp, yenilenme sistemi, tiroit, genel metabolizma, omurga, kemikler ve doku yenilenmesi mercanın olumlu etkilerini alırlar. Yüksek tansiyonda kullanılmamalıdır. Pembe mercan, kalp üzerinde dikkatle kullanılmalıdır. Beyaz mercan, uyarlılığı, dikkati arttırır, sinirleri yatıştırır, stresi azaltır, koku alma yetisini geliştirir. Siyah mercan enerji düzeyini arttırır. 

Sodalit: Troid metabolizmasının dengesini sağlar. Güven sağlayarak hata riskini azaltır. Zihin açıklığı ve sakinlik verir.

Topaz (Sitrin): Telepati yeteneğini arttırır. Neşe ve hoşnutluğu uyaran bir taştır. Çok güçlü bir elektromanyetik alan oluşturarak göğüs bölgesini etkiler. Zihinsel açıklığı, yüksek konsantrasyonu, üst düzey bilinç oluşumlarını, güveni, karizmatik enerjiyi sağlar. Duygusal dalgalanmalara, bellek azalmalarına, yorgunluklara, korku ve endişelere, midevi gerilimlere ve sinir sistemindeki çöküntülere yardımcı olur. Karaciğeri ve pankreası temizler, kan şekerini düzenler, dokuları destekler, fizik bedenle, Astral beden arasındaki uyumu sağlar. Yaydığı enerji, sıcak ve güneş ışığı gibidir. Pembe topaz, ruhsal yetenekleri geliştirir, yaratıcılık verir ve amaca yönelmeye destek olur.

Kaplan Gözü: Tüm kötü hayvanları korkutur. İnsana aşırı bir enerji verir. Hazımsızlığı düzenler. Cesaret verir. Sinirsel spazmları ve baş ağrılarını hafifletir. Sindirim üzerine mükemmel etkilidir. Negatif enerjiden korur.

Kuvars Kristali: Vücudumuzdaki zihinsel, bedensel ve ruhsal düzeyimizi arttırıcı enerji üretir. Ortamdaki tüm negatiflikleri geri iter. Çok çeşidi ve formu vardır. En çok bilinen şifa taşıdır. Bir enerji deposudur, alır, şekillendirir ve geri yollar. İdeal bir derin düşünme taşıdır. Doğal kristaller dokuları ve vücuttaki tüm sıvıları yenilerken, taze sağlık frekansları yayarlar. Mavi veya gri-morumsu kristal kalp ve boğaz bölgelerinde etkindir, yaratıcılık verir, zihinsel iletişimi kolaylaştırır. Bağışıklığı arttırırken, B vitaminini ve iyodu güçlendirerek tiroide yardımcı olur. Mavi kuartz kristali cam gibi parlatılmalıdır, evrimsel kaynak gücünü arttırır. Pembe kristal, aşk, güzellik, barış, bağışlama, duygusal denge oluşturur. Yumuşak ve ısıtıcıdır. Duygusal yaraları, stresi, incinmeleri ve öfkeyi iyileştirir. İtibar kayıplarında duyulan güvensizliğe yararlı olur. Temizleyici ve şarj edicidir

Malahit: Radyasyon ve elektro manyetik alan koruması yapar. Çok çabuk enerji üretir. Korku ve şüpheleri yok eder. Karaciğer ve dalağın işlevlerine yardımcıdır. Fiziksel ağrıları azaltıcı ve radyasyondan koruyucudur. Uyumayı kolaylaştırır. Zihni ve vücudu canlandırır. Dengeleyicidir.

Obdisyen: Kötü rüya veya karabasan görmeyi engeller, bu taştan tüm kötü varlıklar çekinir. Onların mahiyetini zehirler. Bu taşı yanında taşıyan bazı görünmez varlıkların dikkatinden uzaklaşır. Bu taşın yanında cıva da kullanılmalıdır. Bu taş civasız gücünü gösteremez. Bu taştan üfürükçüler, büyücüler, cinciler ve medyumlar çekinir. Çünkü onların işine bu taş gelmez. Bu taş yalancıların işini allak bullak eder. Özellikle çok hassas kişilere karşı koruyucu özelliği vardır. Zihinde oluşan heyecan duygularını engeller. Fiziksel zeminde espri gücünü arttırır. Negatif durumları yok edicidir. Stresi azaltır. Terapi yönü çoktur.

Pembe Kuvars: Aşk taşıdır. Bu taşı yanında taşıyana insanlar âşık olur eğer iyi kalpliyse. Çocukların ve hamile bayanlara biyoenerjide sarkaç olarak sadece bu taş kullanılır. Bunu sadece profesyoneller bilir. Stres giderici olup, hata duygularını, korkuyu ve öfkeyi azaltır. Negatif enerjiden koruyucudur. Ruhun inceliğinin sembolüdür. Huzur ve duygu yüklüdür. Sevgi taşıdır.

Rutilat Kuvarsı: Bu taşın diğer ismi kavurma taşıdır. Bereketin simgesidir. Cilt kanseri oluşumunu engeller. Şans getirir bu taş. Bu taşı yanında taşıyana beklenmedik yerlerden Armağanlar gelir. Uğur getirir bu taş. Depresyonu azaltır. Enerji kaynağıdır. Negatif enerjiden korur.

Sitrin Kuvarsı: Bağırsak(kolon) kanserine çok iyi gelir. Vücudumuzun tüm dokularıyla etkileşerek güçlendirir. Karaciğer ve safrakesesi işlevlerine yardımcıdır. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Cilde serinlik ve sadelik sunar. Cilt hastalıklarına karşı koruyucudur. Görme bozukluklarına iyi gelir. İçimizdeki gücün sembolüdür.

Agat: Mürekkep taşı da denir. Agat insan vücudundaki tüm çakra bölgelerini açıcı ve negatifleri temizleyici etkisi vardır. Vücutta tansiyon dengeleyicidir. Üriner sistemin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Aklı ve vücudu güçlendirir. Kişiyi cesaretlendirir. Lenflerin sirkülâsyonunu rahatlatır. Güçlü bir terapik özelliğe sahiptir.

Akuamarin: Su taşıdır aslında sulu bölgelerde taşınması tavsiye olur. Otantik ve egzotik bir taştır. İnsanı güzelleştirir. Vücudun yaşlanmasını önler. Yüzü güzelleştirir. Bu taşı yanında bulunduranı çocuklar sever. Güven, denge ve ahenk sembolüdür. Solunum problemleri ile savaşır. Hafızayı güçlendirir. Sinirleri yatıştırır. Neşe, huzur ve aşk taşıyıcıdır. Özellikle meditasyona uygundur.. Açık parlak mavi, mavi-yeşil renklerde. Sakinleştirici, güçlendirici; zihin açıcı; yaratıcılığı, ilişkilerin kolaylaşmasını, güven duygusunun artmasını sağlar. Gırtlak, tiroit, dalak (CTR), bağışıklık sistemi, timüs, lenfler üzerinde yararlı etkiler oluşturur. Korkuları, huzursuzlukları, panik atakları yatıştırır, azaltır. Alerjik solunum rahatsızlıklarını yumuşatır. Eski çağlarda suyolculuklarında koruyucu olarak kabul edilirdi.

Ametist: Bir evde ne kadar negatif varsa hepsi çeker. Pozitif enerji yüklü bir kristaldir. Taşıyan kişiye de bu yükü aktarır. Beyin gücünü yükseltir. Kan temizleyicidir. Negatif enerjilerimizi dışarı boşaltarak huzurlu ve zinde olmamızı sağlar. Pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı güçlendirir ve kalbi korur. Yarı şeffaf, mor/lavanta renklerinde. Fiziksel, imajinatif ve düşünsel dengeleyici. Uykuda veya uyanıldığında takılırsa, öfkeyi, sabırsızlığı ve kâbusları engeller. Baş ağrıları, gözler, saç dökülmesi, kilo kaybı, kan şekeri dengesi üzerinde etkilidir. Hıçkırığın, alkolün, aşırı yemeğin zararlarını azaltır. İyi bir panzehirdir (özellikle alkole karşı). Ev hayvanlarının suyunun içine konulursa pireleri kaçırır.

Aventurin: İnsanı neşelendirir. İnsanı genç kılar. Pankreas kanserine iyi gelir. Korkuları yenmede ve yaşlılıkla mücadelede etkilidir. Zihinsel karmaşayı ve stresi azaltır. Neşe taşı da denir. Sakinlik ve yaşama sevinci sunar.

Jasper: Rüya âleminin mistik ruhiyatını simgeler. İmajinasyon ve imgeleme gücünü artırır. İnsanı rahatlatarak sorunlara karşı esnek ve sabırlı olmaya iter. Enginliği ve doğallığı insan ruhuna lanse eder. Ayrıca sindirim sistemine iyi gelir. Endokrin sistemine denge getirir. Karaciğer ve safrakesesini güçlendirir. Sağlıklı ve güçlü olmamızı sağlar. Fiziksel direncimizi arttırır.

Azurit: Urları eritir, Meme kanseri ve urlarına faydalıdır. Diğer vücutta bulunan kistlerin kaybolması ve erimesine fayda gösterir. Kişinin iç dünyasını keşfediş onu dışa vurma yeteneğini arttırır. Derin konular üzerinde konuşma yeteneğini arttırır düşüncelerini berraklaşmasını sağlar malakitle birlikte kullanıldığında içe gömülen duyguları dışa vurur ruhsal olarak uyanık olmanızı sağlar. Koyu mavi, mavi-mor. Alın ve boğaz üzerinde aktiftir ama aşırıya kaçılmadan. Ayrıca bilinçaltını sakinleştirdiği iddia edilmektedir. Fiziksel güç sağlar, yaratıcılığı, kararlılığı, anlayışı, gerçekleri görmeyi geliştirir. Hücrelerin normal dışı davranışlarını dengeler. Tiroit, sinüsler, cilt sağlığı, dalak, sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yaratır

Firuze: Zenginlik taşıdır. Bu taşı yanında taşıyana bereket gelir. Borsa veya bazı şans oyunu oynayanlar bu taşı yanlarında taşısınlar. Firuze geçmiş anıları canlandırır. Firuze taşı sadakatin ifadesidir. Ayrıca tansiyonu düzenler kalp hastalıklarına iyi gelir. Boyun ve boğaz ağrılarına yararlı olur sindirim sorunları için bileklik ya da kolye olarak kullanılır cesaret, başarı, dürüstlük ve sadakatin sembolü olan bir taştır nazara karşı çok etkilidir.

Hematit: Kan dolaşımını düzenler, kırmızı olanı bereket verir derler. Bu taş eklem romatizmasına, bel soğukluğuna, frengi hastalığına, kalp ritim bozukluğuna, baş ağrısına,konsantrasyon ve motive eksikliğine iyi gelir.

Yeşim: Nostaljik kişiliklere, sanat müziği âşıklarına, geçmişe bakıp yaşayanlara, sevdiğini kaybeden analara, babalara ve sevgililere dinginlik verir. Ayrıca hücre yenilenmesi sağlar, şeker hastalığına iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür. Yeşili seven herkes yeşim taşıyla mutlu olur. Yeşil. Sağlık ve yaşam verici. Eski Çin´de cesaret, bilgelik, adalet verdiğine inanılırdı. Duygusal dengeyi, aşkı, sadakati, barışı, uyumu güçlendirir, utangaçlığı ve gururu kırar. Akciğerler, kalp, timüs, bağışıklık sistemi, böbrekler, kan temizleme ve sinir sistemleri üzerinde olumlu etkiler verir. Etkileri kalıcı ve yumuşaktır.

Uvarovit: Hemoroit(basur),anüs kaşıntısı hastalığını çekenler bu taşı yanlarında taşısınlar. Yuvarlak olan herşeye şifa verir. Böcek saklı deliğe ya da yılan olan bir deliğe bu taşı koyun o böcek veya yılan anında delikten çıkar. Bu taş delikte olan her şeyi dışarı çıkarır. Bu taş kapalı alanlarda daha çok reaksiyon gösterir.

Turmalin: Dönek, menfaatçi, teslimiyetçi ve kötü insanlar bu taşla deşifre olur. Bu taşı yanında taşıyan kişi bu tip insanları hissel ve sezgisel enerjiyle hemen yakalar. Kocasının kendisi aldattığına inanan ve karısının kendisini aldattığına inanan kişiler bu taşı taşırlarsa hemen yakalarlar. Gizemli bir taş özelliğiyle bu taşa dedektif taşta denir. Kalp ve beden arasındaki uyumu, aşkı, cesareti dengeler, güçlendirir. Buna karşın kıskançlığı ve sabit fikirliliği de uyarır. Kırmızı Turmalin, yüksek dozda lityum içerdiğinden, dünyasal tüm enerjileri bilinç düzeyinde dengeler, denge bedenin elektrokimyasal düzeyinde sağlanır. Yüksek dozdaki ağrılara yararlı olur, radyasyona karşı etkin ve yararlıdır

Rodonit: Kısır olan kadın ve erkekler için bu taş çok iyidir. Yumurtalıkları pişirir. Devamlı düşük yapan bir kadının Sıcak süt buharının üstüne oturarak buhurlu Meryem elması ve Rodonit taşıyla düşük yapmaktan korunduğu bilinmektedir. Bu taş bu taş çocuk isteyen bayanlar için çok faydalıdır. Bu taş rahimdeki milyonların büyüklüğünü indirir. Rahim urlarına da iyi gelir.

Mavi kalsedon: Özgürlük taşıdır. Bu taşı üzerinde taşıyan tutsaklık ve esaret görmez. Bu taşı güvercine bağlayın o güvercin bir daha yanınıza uğramaz. Bu taşı daha çok özgürlüğüne bağımlı ve vurdumduymaz gezginler taşır. Avcılar bu taşı taşırlarsa hiç bir av onlara yaklaşmaz. Kırmızı, portakal, sarı, kahverengi tonlarında. Som. Öğütülebilir. Mide, bağırsak, karaciğer, dalak, böbrekler ve radyasyon hastalıklarında etkili. Kalp üzerine takıldığında kan şekeri, iştahsızlık ve lenfler üzerinde etkin. Duyguları dengeleyici, sinir dengeleyici, yaralanma ve yanma olaylarında sonra çabuk iyileştirici, beyin enerjisini dengeleyici. Mavi desenlisi, sabrı ve barış duygularını arttırır, sakinleştirir.

Lapiz Lazuli: İtalyan erkeğine benzer bu taş, bu taş ile durgun bakılır her tarafa, bu taş genellikle iki mizaçlı ya da iki karakterli kişilerin taşıdır. İstihbarat mensubu kişilerin bu taşı üzerlerinde taşıdıkları bilinmektedir. Bu taş çok keskindir, ağırdır, sorumluluk sahibidir. Bu taş insana kuşku verir. Gece ürpertir bu taş para normal ve metapsişik araştırmalarda kullanılmaktadır. Bu taşın bulunduğu yere baykuş konmaz. Bu taşın diğer ismi baykuş konmazdır. Mavi renkli. Meditasyonda kullanılır, yol gösterici, ilham verici ve bilinç yükselticidir. Düşünceleri organize eder. Gırtlak ve tiroit açıcıdır. Rüya bilincini arttırır, huzursuzluğu, bellek kayıplarını, utangaçlığı ve Anksiyete azaltır. Beş duyuyu güçlendirir. DNA ve lenf sistemleri üzerinde etkilidir. Baş ağrılarına ve bazı sancılara yararlıdır.

Lal taşı(garnet):Kıymetli bir taştır. Yaşlanmayı geciktirici özelliğiyle bir numaradır. Kanı sulandırır. İnsanı maksimum derecede hareketlendirir. Kalbi çalıştırır. Bu taş üzerindeyken âşık olmak çok kolaydır, çünkü insan kendini yaşlı hissetmez, gençlik şurubu tılsımıyla yıkanmıştır. Lal ları konuşturucu özelliğiyle bilinir. O kadar heyecan verir ki, bayanlara yaklaşıp konuşamayan lallara bile enerji verir. Cinsel aktiviteyi yükseltir. Yaş 70 iş bitmiş dedirtmez bu taş... Uygun kesilirse ve parlatılırsa şifa vericidir. Parlaklığı önemlidir. Kırmızısı farklıdır. Isıtır, duygusal ve fiziksel enerjiyi dengeler. Artrit ve felç durumlarında yararlıdır, eski kültürlerde bu amaçla kullanılırdı. Kaslara, böbreklere, böbrek taşlarına, yararlıdır. Yaşam ve seks gücünü arttırır, hormonları dengeler, döl verir. Kararlılığı, güveni ve kıskançlığı arttırır, kekemeliği azaltır veya önler. Portakal renklisi ısıtıcı ve enerjiktir. Yeşili farklıdır.

Krizoplast: Kriz anında, panik atakta, saraların bayılma nöbetlerinde, yüksek tansiyonda bu taş insanı düzenler korur. Sakinleştirici özelliği vardır. Antidepresan özelliğiyle insanı uyutur ve rahatlatır. Bu taşın adı krize son'dur.

Kemererit: Kanser hücrelerinin metastazını durdurucu etkisi vardır. Bu taş kanser hücrelerini bir koloni içine alır fakat öldürmez. Kanser hücrelerini hapsederek sürgünde hayat yaşatır.

Kantaşı: Bağırsak hastalıkları için iyi gelen bir taştır. Bağırsak kanseri, bağırsak koliti hastalıklarına çok iyi gelir. Bu taş yağmurlu bölgelerde daha çok çıkar. Bu taşa kan taşı denilmesinin sebebi kaplumbağa kanının insan vücuduna iyi gelmesinden kaynaklanır. Bu taşın bulunduğu yerlerde bol miktarda yağmur yağar. Bu taş para çeker gibi bazı rivayetler vardır. Hiç alakası yoktur. Aslında bu taş hiperaktif çocukları dinginleştirir. Kinetik enerjiyi, statik enerjiye çevirir. Çok aceleci insanları, hafifletir. Sabır taşıdır, sabır ister bu taşı yanında bulundurmak. Koyu yeşil, kızıl damarlı. Elektromanyetik (yüksek demir içerdiği için). Antik Mısır´da sakinleştirici, yaşam verici olduğuna inanılırdı. Kramplara, anemiye, basura iyi geldiği kabul edilir. Hamileliği kolaylaştırır, kanı temizler, dolaşımı rahatlatır. Olumlu olarak ilik, timüs ve akciğerler üzerinde etkilidir.

Lüle taşı: Herkes lüle taşını süs taşı olarak bilmektedir. Bu açıdan hediyelik eşya yapımında kullanılır. Fakat lüle taşı kadın taşıdır. Erkeği cezp etmek isteyen bayan lüle taşını kullanmalıdır. Lüle taşı kadınların, Oltu taşı erkeklerin aklını güçlendirir. Oltu taşıyla-lüle taşı yan yana gelse içindeki mineraller kavgaya tutulur, kedi ve fare misali. Daha çok zeki bayanlar lüle taşlarını kullanır. Uygun kesilirse ve parlatılırsa şifa vericidir. Parlaklığı önemlidir. Kırmızısı farklıdır. Isıtır, duygusal ve fiziksel enerjiyi dengeler. Artrit ve felç durumlarında yararlıdır, eski kültürlerde bu amaçla kullanılırdı. Kaslara, böbreklere, böbrek taşlarına, yararlıdır. Yaşam ve seks gücünü arttırır, hormonları dengeler, döl verir. Kararlılığı, güveni ve kıskançlığı arttırır, kekemeliği azaltır veya önler. Portakal renklisi ısıtıcı ve enerjiktir. Yeşili farklıdır.

Oltu taşı: Oltu taşı insana akıl verir. Düşünce analizi yapmasında yardımcı olur sağ elde tespih ve aksesuar olarak taşınması şarttır. Sol elde taşınırsa kalbe zararlıdır. Bu taş aklın sınırlarını zorlamak için tartışma programlarına katılanların kullanmasını tavsiye ederim. Bu taş metallerle donatılırsa gücü daha çok artar.

Zirkon taşı: Işın taşıdır. Telepati kurma yeteneği olanlar zirkon taşıyla ileti yolladıklarında zihinleri yorulmaz. Bu taş ışığı prizmasal açıdan çok fazla kırar. Elmas gibi serttir. Bu taşı taşıyan sert mizaçlı olur. Kılıbık ve korkak karakterli erkekler ve her şeyden korkan ve etkilenen bayanlar bu taşı üzerlerinde taşımalıdır. Bu taş suyun dostudur. Su ortamında mistik bir duygu oluşturur insanlarda.

Labradorit: Koruyucu taştır. Bu taşı üzerinde taşıyanın auraları sanki zırh kaplamış gibi negatif enerjiden de insanları korur. Dünyada bazı insanlar devamlı negatif enerji alır, başka insanlar tarafından bu taşı üzerinde taşıyan negatif enerji almaktan korunur hale gelir. Bu taş egzotik yapılıdır.

Kyanit: Stres için çok idealdir. Platonun taşı olarak anılır. Bu taştan tespih yapıp ta taşımak tüm negatif enerjinin insan vücudunun 7.ana çakra kanalı el ve ayak çıkradan akmasını sağlar. Kıskançlık taşıdır ayrıca bu taşı üzerinde taşıyan kıskanılır.

Florit: Kadın hastalıklarına çok iyi gelir, rahim kanseri ve rahim ağzı kanserini önleyici etkisi vardır. Firijit olan kadınlar için tavsiyede edilmektedir. Enerji miktarı çok yoğundur. Kadın taşıdır.

Havlit: Süt dişi taşı anlamına da gelir. Daha çok çocuk gelişiminde ve kemik yapılarının sağlamlaşmalarında kullanılabilinir. Yeni doğan çocukların üstüne kolye olarak bir parça koyularak ayakları günde 1 saat güneş e bırakılır çarpık bacakları düzeltir.

Çeroit: Akciğerin dostu, akciğere enerji verir. Akciğer kanserine yakalananlar bu taşı üzerinde taşısınlar. Sigara içenler sabah aç karnına ve gece uyumadan bir bardak ayran içsinler birde günde 2 tane kivi yesinler bu taşı da kolye olarak üzerlerinde taşısınlar.

Dumanlı kuvars: Kuvars taşları negatif etkenleri ve enerjileri dışa verir. Dumanlı kuvars ise daha çok karbon monoksit havalarda zehirli dumanları çekmek için kullanılır. Çernobil faciasında dumanlı kuvars kullanılsaydı kanserojen radyasyonların dağılması engellenebilirdi. Astronükleer bilim. Dumalı kuvars taşının daha çok orta ve doğu Karadeniz de kullanılması gerekir. Kristalleri malt veya açık çikolata rengindedir. Özellikle de derin derin düşünme seanslarında çok etkindir, kök şakrayı doğrudan etkiler, büyük bir huzur sağlar. Eskiler döllenme enerjisi olarak kullanırlar, dengesizlikleri düzelttiğine inanırlardı.

Güneş taşı: Kitaplarda ve çeşitli rivayetlerde güneş taşının varlığından çok söz edildiğini duymuşsunuzdur. Güneş taşı Ultraviole ışınlarının beyaz tenli bayanların vücudunda oluşturacağı cilt kanserini engeller. Bilimsel açıklaması ise Ultraviole ve enfraruj-infrared gibi kızılötesi ışınların reaksiyonunu ters tepkimeyle yani absorbe ederek emer. Güneş taşı boyna 6 köşeli olarak takılmalıdır.

Kalsit: Böbrek iltihabı, taşı ve böbrek yetmezliği için kullanılır. Böbrekte bulunan tüm taşları eritir. Böbrek ağrısını giderir ve böbrek yağlanmasına engel olur. Kadınların üşütmeden kaynaklanan, rahim akıntısını ve kokusunu gidertir.

Pirit: Unutkanlığın ilacıdır. Unutkanlığı olanlar piritten vazgeçmemelidir. Pirit içinde bulundurduğu kimyasal birleşimleriyle beyin(serebnum) da yer alan hipotalamus kısmına ve mezensefelon(orta beyine) etki ederek, beynin yorgunluğunu alır. Biyoenerji de tepe çakrası için sadece profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. Alzheimer hastalığından yaşlıları korur. Ders çalışanların odasında bulunanların beyin yorgunluğu azalır. Kanada’da çeşitli sınava girenler bu madenin bir parçasını yanında bulundurur.

Rodokrozit: Kan kanserine ve anemi hastalıkların doğal tedavi unsurudur. Kansızlık çeken kişilere pozitif enerji vererek kansızlığı önler. Kanda bulunan minerallerin dengesini sağlar. Kana karışan iltihapların dağılmasını önler. Gökten gelen ve adına UFO denilen varlıkların dünyaya geliş sebebidir. Bu madde gök varlıklarının kozmik radyasyona uğramalarını önler. Çok dikkatli araştırılırsa ufoların daha çok Rodokrozit, toryum, uranyum gibi nükleer enerji yayan maddeler barındıran bölgelere geldiğidir.

Sugulit: Göze kuvvet ve güç verir. Gözde katarakt oluşumuna engel olur. Göz yanması ve bulanıklığına çok iyidir. Göz hastalıklarına iyidir, uzaktan ve yakından görememe problemlerini giderir. Doğuştan şaşılığı düzeltir. Gözde bulunan renk pigmentlerine enerji verir ve pigmentlerin çoğalmasına yardımcı olur. Taşların gizemli yönlerini ve taşıdıkları enerjilerini metafizik uzmanı Gökhan Hani ile paylaşın Litolojinin farklı gizemli yönlerini duydukça hayret edeceksiniz.

Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy