Yaşam koçu, yaşam enerjimizi, pozitif-negatif alışkanlıklarımızı fark etmemizi sağlayan kişidir. Bizlerin pratik yaşamda en iyi duruma ve yapıya ulaşmamızda, ideal hedeflerimizi ve edinmek istediğimiz vizyonu gerçekleştirmemizde ve bunun sonucunda da amaçladığımız ve bize yaşanılır kılacak hayatı sürdürmemizde etkili olan araçları bulmamızı sağlayarak bizleri durağan ve pasif konular da eyleme geçmemize yardımcı olan kişi-kişilik veya unvandır.


Yaşam koçluğu pratik hayatta bir rehberdir. Edinmek istenilen pozitif yaşam örgüsüne varmak sadece profesyonel yaşam koçlarıyla birlikte yürümeniz ile mümkün olabilir.

Yaşam koçluğu eğitim ve geliştirme çalışmalarımız da, öncelikle hayatta bulunduğunuz noktayı tespit ederek,sorun ve problemlere realist gözlüklerle bakarak,yaşam koçluğu serüveninde ulaşmak istediğiniz noktaları net bir şekilde görebilir ve belirleyebilirsiniz. Sizi heyecanlandıran, hayata bağlayan, bir vizyonunuz olur. En önemlisi de koçluk aldığınız ilk günden itibaren hedeflerinize ulaşmak için kendinizi eylem içinde bulursunuz.

Bireylerin kendi yaşamlarını analiz edip, yeniden düzenlemek konusunda alacakları özel ve mucizevî fikirler, pratik yaşamda pek çok sıkıntının ve çözümsüzmüş gibi görünen olayın anahtarı niteliğini taşır. İnsan olarak, kendi benliğimizden habersizsek, o zaman kendi, kendimize seçtiğimiz yolda körü körüne ilerlemek de bir fatalist kader anlayışı olur.

Yaşam koçunun amacı hayatı zorlaştıran etkenleri eleminize ederek, hayatı yaşanılır kılacak pozitif tepkiler üreterek yaşam skalamızı ve ivmemizi çalıştırmak olacaktır. Ayrıca yaşamımızdaki tüm sorun ve terslikler için hep bizden bağımsız kişileri suçlamaya alışığızdır. Oysa Yaşam koçluğu terminolojinde değişmesini gerçekten istediğimiz yaşamımızla ilgili pek çok konunun değişim gücünü ve anahtarını içimizde taşırız. Kendimize inanmak ve tüm sorunlardan bir çıkış yönü bulmak için Hızlandırılmış Yaşam (Life) koçluğu Eğitim uygulamalarına katılarak YAŞAM KOÇU statüsü edinebilir, pratik yaşamda söz sahibi olabiliriz.

Yaşam koçu, kendisine danışanın kişi veya kişilerin durum ve hayata duruşlarından ya da kendini ifade ettiği yöntem ve kullandığı terimlerden, çeşitli teknik ve metodolojik doktrinlerle sorunu yüz üstüne çıkarmaya çalıştığı bilinçaltından çıkartarak, çözüm üreteceği ve gerçeği gösteren bilinç üstüne çıkarmaya çalışır.


Yaşam Koçluğu kısaca; kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dâhilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, interaktif bir süreçtir.

 

Yaşam koçu; sizi hızlı ve etkili bir şekilde hedeflerinize ulaştırmaya odaklanır. Yaşam koçu, size tavsiyede bulunmaz, herhangi bir düşünceyi ya da eylemi empoze etmez.  Koçluk süreci içinde kişi kendi için en sağlıklı olanı ve kendisini en mutlu, huzurlu kılacak olanı bulur. Koçluğun tedavi etmek gibi bir fonksiyonu yoktur, geliştirici, uygulamacı ve pragmatiktir.Yaşam Koçluğu, kişinin yaşamındaki engellerin ya da zorlukların ne olabileceğini keşfetmek ile başlar. Kişinin içinde bulunduğu anı fark etmesi yani, neler olduğunu incelemesi ve değerlendirmesiyle ilişkilidir. İnsanın içinde bulunduğu andan başlayarak, geçmişi, geleceği ve bu günü ile bir bütün haline gelmesini, yaşamının her alanında, iş, okul veya özel yaşamında ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda bir yaşam sürmesini, insan ilişkilerini istekleri doğrultusunda şekillendirmesini sağlayabilen bir meslektir. 

Bireyler
YAŞAM KOÇLUĞU eğitiminden sonra; yaşamlarının lideri olurlar. Yaşam koçluğu ile bireylerin çevreleriyle uyumları güçlenir, sınırlarını belirlerler, ertelemeyi bırakıp harekete geçmeyi öğrenirler. Güçlü yönlerini ve kaynaklarını keşfeder ve onları etkin bir biçimde kullanırlar. Hayattan aldıkları tat artar. Vizyonlarını ve misyonlarını belirler ve hedeflerine bu doğrultuda odaklanırlar. Özdeğer ve özgüven geliştirirler. Özel yaşam ile profesyonel yaşamları arasında denge kurarlar. Yaşamınız sahip olduğunuz en değerli hazineniz.  Yaşam koçluğuçalışmaya karar verdiğinizde bunun şimdiye kadar yaptığınız en harika şey olduğunu fark edeceksiniz.

Yaşam Koçluğunun Hizmet Alanı 

- Mesleki Yaşam Koçluğu ( İş dünyası, Spor, Sanat, Siyaset )

- Kişisel Yaşam Koçluğu ( Motivasyon, İletişim, İlişkiler, Farkındalık )

Amaç: Koçlukta profesyonelleşmek isteyen kişilere güçlü ve başarılı bir kariyer olanağı sağlamak, geliştirmek

Sertifikasyon Süreci: 4 günlük eğitim+ 12 saat koçluk uygulaması Hızlandırılmış Eğitimdir.

Yöntem: İsteğe bağlı olarak yüz yüze ya da uzaktan(online),grup ya da bireysel

Araç: Ders notları, kaynaklar

Destekler: International Special Metaphysics Academy Metodolojik ve Doktrinsel Destek Almak.

 

İçerik:

1.Profesyonel Koçluğa Giriş ( Koçluğa ve koçluk işine genel bakış) :2 saat )

 • Koçluk nedir? Ne değildir? Dünyada ve Türkiye’de koçluğa bakış
 • Koçluğun gelişimi ve profesyonelleşmesi
 • Profesyonel bir koç hangi özelliklere sahip olmalıdır?
 • Mesleğimize koçluğu nasıl entegre edebiliriz ve neler kazanabiliriz?
 • Mevcut işimizden Profesyonel Koçluğa nasıl geçeriz?
 • Profesyonel Koçluk işi nasıl kurulabilir ve geliştirilebilir?
 • İşimizi başarı öyküsüne nasıl dönüştürebiliriz? Başarılı koçların sırları nelerdir?

2. Profesyonel Koçluğun Temel Becerileri ( 2 saat )

3. Güçlü ve başarılı bir koç olmak için olumlu yapılanma ( 2 saat )

4. İleri Düzey Koçluk Becerileri ( 2 saat )

5. Usta Koçluk Becerileri ( 4 saat 

6. A’dan Z’ye Kişisel Koçluk ( 3 saat )

 • Yaşam Koçluğu
 • Ebeveyn Koçluğu
 • Öğrenci Koçluğu
 • İlişki Koçluğu
 • Ruhsal Koçluk
 • Kariyer Koçluğu

7.A’dan Z’ye Kurumsal Koçluk ( 5 saat )

 • Kurumlarda Koçluk Ortamının Yaratılması
 • Liderlik ve Vizyon Koçluğu
 • Üst Yönetim Koçluğu
 • Değişim Koçluğu
 • Organizasyon Koçluğu
 • Takım Koçluğu
 • Performans Koçluğu
 • Motivasyon Koçluğu
 • Müşteri Koçluğu
 • Satış Koçluğu

Kurumsal alanda çalışan bireylere International Special Metaphysics Academy özel eğitiler verir.

Program Ne Sağlıyor?

 • * Programı tamamlayanlar profesyonel olarak kişisel ya da kurumsal koçluk yapabilecekleri Uluslar arası 2 Sertifikaya sahip olurlar.
 • *NLP’yi koçluğa entegre ederek çok başarılı ve güçlü koçlar haline gelirler.
 • *Kişisel ve Kurumsal Koçluk taleplerinde tarafımızca tavsiye edilirler.
 • *Koçluk düzeylerini kısa sürede yükseltebilirler. Eğitmenlik düzeyine çıkabilirler.
 • *Koç olmaya karar verdikleri andan itibaren kazanmaya başlarlar.
 • *International Special Metaphysics Academy merkezimiz tarafından desteklenirler.

Neden International Special Metaphysics Academy

*International Special Metaphysics Academy  mezunlarına kendi kendilerini geliştirene kadar kurumsal veya bireysel destek vermektedir.

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ

Süre: 5 Saat

Mevcut mesleklerine koçluğu eklemek isteyen, mevcut mesleklerinden koçluğa yönelmek isteyen ve kariyerlerini güçlendirmek isteyenler için

HEDEFLENEN BECERİLER

 • Kişisel farkındalık, gelişim ve değişimi yönetme
 • Vizyon oluşturma ve paylaşma
 • Kaynakları doğru planlayıp yararlanma
 • NLP ve Koçluk Teknikleriyle süreç yönetimi
 • İletişimde mükemmelliğe ulaşma

KAPSAM

 • Koçluğa Genel Bakış
 •  
 • Koçluğun Etik Kuralları ve Mesleki Standartlar
   
 • Koçluğun Felsefesi
   
 • Koçluğun Metodolojisi
   
 • Profesyonel Koçun Anahtar Yetkinlikleri
   
 • Koçluk Oturumlarının Yapılandırılması
   
 • Egzersiz ve Rol Oyunları

Programı tamamlayanlar
Başlangıçta hedeflenen becerilere ulaşırlar
Profesyonel koçluğun anahtar yetkinliklerini kazanırlar
Kendilerine ve başkalarına koçluk yapabilirler
Uzman koçluk sertifikasyon programına katılabilirler.

KOÇLUK UYGULAMASI VE SANATI


Süre: 5 Saat


HEDEFLENEN BECERİLER

 • Kişisel farkındalık ve değişim sürecinde derinleşme
 • Ruhsal bilinçlenme ve liderliğin temel değişkenlerinin kontrolü
 • Mükemmel iletişimde koçluk tekniklerini kullanma
 • Koçluk ve NLP ana teknikleriyle süreci yönetmek
 • Anahtar Koçluk Yetkinliklerini uygulamak ve geliştirmek
 • Koçluk Felsefesi, Etik ve Mesleki Standartlar konusunda farkındalık derinleştirmek için
 • Takım Koçluğu Eğitiminde uygulanan Koçluk Türleri
 • Koçluk Eğitiminde Kullanılan NLP Teknikleri
 • Kondisyona etkisi 
 • İnanç ve değerlerle çalışma 
 • Uyum düzeyi ve yönetme 
 • Zihinsel durumları oluşturma 
 • Dünya vizyonumuz da Paradigmaların rolü 
 • Zaman çizgisi
 • Olumlu ve etkili dil 
 • Metafor gücü 
 • Zirve deneyimler  
 • Haritalar bölgelerKAPSAM

 • Koçluk Etik Kuralları ve Mesleki Standartlar
 • Koçluk Anlaşması
 • Koçluk Süreci ve Öğrenme Döngüsü
 • Koçluk Oturumlarının Yapısı
 • Koçluk Engelleri
 • Anahtar Yetkinliklerin Kullanılması
 • Gerçeğin Algılanması ve İfade Edilmesi
 • Paradigmalar
 • Kişilik Tipleri
 • Pozitif Yapılanma
 • Entegre Gelişim Modeli
 • Kişisel Mükemmellik
 • İnsanları Okuma
 • Durumsal Analiz
 • Değişimin Tanımı
 • Hedef Bilinci
 • Mantık Seviyeleri
 • Strateji Oluşturma
 • Süreci Yönetme: Koçluk Süreci-Öncesi/Sonrası

Egzersizler ve Rol Oyunları

 • Bireylere Profesyonel Koçluk 
 • Yaşam Koçluğu
 • Ebeveyn Koçluğu
 • Öğrenci Koçluğu
 • Kariyer Koçluğu
 • İlişkiler Koçluğu

Kurumlara Profesyonel Koçluk

 • Kurumsal Koçluk Ortamının Oluşturulması
 • Üst Yönetim Koçluğu
 • Yönetici Koçluğu
 • Liderlik Koçluğu
 • Takım Koçluğu
 • Satış Koçluğu
 • Performans Koçluğu

Programı tamamlayanlar,
International Special Metaphysics Academy sertifikası almaya hak kazanır ve A'dan  Z'ye bireysel ve kurumsal tüm alanlarda Uzman Koç olarak çalışabilirler.

 

İLERİ DÜZEY KOÇLUK BECERİLERİ


Süre: 5 Saat
International Special Metaphysics Academy Sertifikasyonunu tamamlayanlar için koçlukta derinleşmeyi sağlayan üst düzey bir programdır.


HEDEFLENEN BECERİLER

 • Konsantrasyon ve tam olarak orada olmak
 • Derin dinleme 
 • Derin sorular sorma
 • Meta yapıları ortaya çıkarma
 • Sezgileri geliştirme

KAPSAM

 • Konsantrasyon teknikleri
 • Organize olma ve zaman yönetimi
 • Duygu yönetimi
 • Koçluk iletişimi
 • Dinleme
 • Sezgileri takip etme
 • Meta yapılar
 • Derin sorular
 • Entegrasyon
 • Kritik gedikler
 • Sarmal dinamikler
 • Metaforlar
 • Duygusal zekâ
 • Gizlilik ve etik kurallar
 • Egzersizler ve rol oyunları

Programı tamamlayanlar, Life Coaching olmaya hak kazanırlar.

USTA KOÇLUK BECERİLERİ

Süre: 5 Saat

HEDEFLENEN BECERİLER

Bireysel ve Kurumsal alanda üst düzey koçluk yapabilecekler
Koçluğu kişisel ve profesyonel hayatlarında refleks haline getirebileceklerdir.

KAPSAM

 • Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum
 • Vaka Analizleri
 • Kurumsal Koçluk Projesi

Programı tamamlayanlar, 
İsterlerse Koçluk Eğitmeni olabileceklerdir.

HEDEF BECERİLER

 • Koçluk Eğitmeni olarak Kişisel Gelişim önemini kavrayabilme.
 • (Fiziksel, Duygusal, Bilişsel ve Sezgisel) iletişim yeteneklerini geliştirmek.
 • Koçluk Eğitimi için kullanılan ana teknikleri öğrenme
 • Organizasyon ve Eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere koçluğu tüm yönleriyle nasıl kullanacaklarını öğrenmek
 • Koçluk deneyimini eğitim sürecinde Koçluk durumlarına uygulayabilme.
Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy Good Guy bad Guy