METAFİZİK UZMANLIĞI NEDİR?

300

Türkiye ve Avrupa’da Akademik ve teknik metafizik uzmanlığı ve parapsikoloji; fizikötesi olgu ve olayları inceleyen sistematik ve disipliner bir bilgi sistemi olarak basın ve medya kuruluşlarına Metafizikçi Gökhan Hani Tarafından tanıtıldı. Teorik Metafizik kuramları ve Pratik Parapsikolojik olgu ve olay örgüsünü Türkiye de ve Avrupa tanıtılmasındaki amaç; İnsanlık tarihi kadar eski olan metafizik aksiyom işleyişlerini sistematik ve disipliner yapıya kavuşturarak, Topluma metafiziği ve metafizik uzmanlığını, Parapsikolojik örgü ve işleyişlerle tanıtmak oldu. Yaşam içerisinde yaşanan doğaüstü olgu ve olayları, yine kendi terminolojik ve akademik tezleri olan Metafizik ve parapsikoloji gibi Spirütüel konular ile açıklamaya çalışmak her ne kadar zor ise de; zaman boyutuyla Metafizik ve parapsikolojinin anlaşılır bir yapıya kavuşarak bu konular ile ilgili Basın ve Medya aracılığı ile halkı aydınlatmaktır. Akademik ve teknik Metafiziğin ve parapsikolojinin temel amacı Bilimin açıklayamadığı olgu ve olayları agnostik ve felsefi bakış açıları oluşturarak tanımlamak ve bu konular hakkında zamanla gelişen bilime kazandırmak olacaktır.

Türkiye ve Avrupa da Metafizik aksiyom ve Parapsikolojik yapıların önünü tıkayan bazı unsurları basın ve medya aracılığıyla halkımıza sunmaya çalışmamızın amacı; Metafizik ve parapsikolojiden nasibini almamış ve kendilerine Metafizik uzmanı diyerek medya ve basının hileleriyle akademik ve teknik olmayan konularda konuşmalar yapan metafizik uzmanlığı ve parapsikologluk altında Hocalık-Cincilik-Büyücülük-Falcılık-Tarotçuluk, Kâhinlik ve en önemlisi Medyumluk yapan kişiler ve kişiliklerdir. Geçmişlerinde Medyum-hacı-hoca-falcı-büyücü ve cincilik gibi işlerle uğraşıp, sonradan her ne hikmetse kendilerine Metafizik uzmanı ve Parapisikolog diyen bizlerin onlara zavallı dedikleri, medya veya basının ise alay konusu yaptığı kişiler İnternet sitelerinde ve anlaştıkları televizyon kanal programlarının editörlerinde belli reyting altında gülünç ve komik açıklamalar yapan Sözde metafizik uzmanlarını ve Parapsikologları daha çok göreceğinizdir.

 

Metafizik uzmanlığı kavramını Türkiye’ye ve Avrupa’ya ilk tanıtan Akademik ve teknik Metafizikçi olarak, Bizi tanımadan, ilmimizi ve bilgimizi bilmeden, kopyacı anlayışla kendi kendilerine Metafizik uzmanı adı takan ve internette ve televizyon kanallarında çıkarak Hocalık-Cincilik-Medyumluk-Büyücülük ve Astrolojistlik yapan ve konuşmalarında hiçbir bilgisi ve ilmi olmayan kişiliklerin İnternet siteleri kurarak yâda basına demeç vererek kurdukları Metafizik olgu ve olayların Metafizik olgu ve olaylar olmadıklarını anlamaları bizlerin akademik ve teknik açıklamalarımızdan sonra anlayacaklardır.

Son zamanlarda kendi kendilerine metafizik uzmanı veya Parapsikolg diyen ve bu alanlarda Hiçbir bilgiye sahip olmayan ayrıca Metafiziği ve parapsikolojiyi cincilikleri, büyücülüklerine, havaslarına, astrolojistliklerine karıştıran çok insan göreceksiniz. Bu insanların en büyük hatası yine kendi kendilerinin bile bilmedikleri büyü bozmaları, cinlerden kurtarmaları, falcılıkları, havasları, tarotları, bakım dedikleriyle Metafizik yaptıklarını iddia edenler yanılacaklardır.

Akademik ve teknik olgu ve olaylarda Metafizik konu ve işleyişte ayrıca Parapsikolojik yaklaşımların ele alınmasında işin ehli olmayan ve Metafizik ve Parapsikolojik alt yapısı olmayan kişileri, Televizyon karşına Sözde Metafizik uzmanı ve Parapisikolog gibi çıkartıp, yanlarına da bir, iki ilahiyatçı- Psikiyatrist veya Prof statüsünde şahsiyetleri çıkartarak Metafizik olgu ve olayları ve Parapsikolojik konularına atıfta bulunup, Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan ve tüm altyapısı bizler tarafından bilinen Agnostik ve Spesifik metafizik ve parapsikoloji konularına kimsenin laf atıp, bilimsel tekellerle rencide etme hakkı yoktur. İşte bu bağlamda bizleri Televizyon programlarına reyting amacıyla çıkaramayanlar, Metafizikten uzaktan ve yakından alakası olmayan sözde Metafizik uzmanlığı altında davet etmektedirler. Bırakın bunları metafizikten anlamasını, bu tip şahsiyetlerin metafiziğin ne olduğunu bile anlamayacak kadar acizdirler. Metafizik ve parapsikoloji konularını işleyen televizyon programları da bunları Metafizik uzmanı ve Parapisikolog sanıp, medyanın önüne çıkartarak hem Metafiziği hem de Parapsikolojik olgu ve olayları rencide etme yarışına girmektedirler. Rezil adam rezildir, bunun değişimin bir parçası olduğundan haberi olmayan kendi kendine metafizik uzmanı diye internetlerde ve TV lerde tanıtan lise mezunu bile olmayan metafiziksel akılsızlar. Hem kendilerini hem de ekran karşında metafizik uzmanlığını ve parapsikolojiyi yerin dibine batırdıklarının farkında değillerdir. Bu tür şahsiyetler televizyon programlarına davet edildiğinde, ha ben metafizik uzmanı sıfatı kendime takarak, adam oldum zannederken bir bakarsınız Adam olarak çıktığı televizyon programlarında ya çişi gelmiş, ya uzaylılar selam aleyküm demiş ya da Metafizik uzmanı olduğunu iddia ettiği konulara gelince başlar cinciliğe, hocalığa ve dil yobazlığına bu tür insanlar yüzünden Metafizik ve parapsikoloji gelişememektedir.

 İnternational Special Metaphysics Academy merkezimiz olarak bu kendi kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan şahsiyetlere şunu söylemekteyiz. Zaten sizin metafizik bilmediğiniz ortada, siz kalkmış hangi ilme-bilime dayanarak televizyon ekranlarına çıkarak metafiziği anlatacaksınız. Kendinizi zaten tanıyanlar bilmiyorlar mı medyum, cinci büyücü olduğunuzu bari kendinizi rezil ediyorsunuz bari hakkını savunamayacağınız, metafizik ve parapsikolojiden için uzak durun. İnternet sitelerinde veya televizyon kanallarında kendinize metafizik uzmanı veya Parapisikolog diye lanseleştirmeyin. Bu konularda akademik ve teknik çalışmaları olan akıl ve inisiyatiflerin işlerini parazit yaparak zorlaştırmayın. Geçmiş zaten sizin gibi kendini bilmez insanlar yüzünden Metafiziği ve parapsikolojiyi geriye iterek, batıl ilimlere soktu. Yine aynı hatayı yaparak bilim dünyası içerisinde Kendinize Metafizik uzmanı ve Parapisikolog sayarak medyumlukla, büyücülükle, havaslarla, hocalıkla, bakımlarla rezil olduğunuz yetmez mi! Bırakın artık bunları yeni bir çağda yeniden doğsun Metafizik ve parapsikoloji sizin bu aklınızla ne metafizik nede parapsikoloji ilerlemez.

 

Ne temelinizde nede eğitiminizde metafizik ve parapsikoloji olmayan ey medyum ve hocalar, Metafizik veya parapsikoloji ne sizin bildiğiniz büyülerdir, ne muskalarınızdır, ne vefklerinizdir, ne okuma ve üflemelerinizdir nede cinleri kovmalarınızdır. Metafizik ilmi engin sınırları içine alır, çok geniş yelpazede kendi disipliner yapısında bütünleşik ve sistematiktir. Metafizik sizin bildiğiniz gibi görünmeyen varlıklar, kehanet, falcılık, büyücülük, bağlama, üfleme işleri değildir. Sakın sakın bu hatalara düşmeyin, içinde bulunduğumuz zaman artık büyücülük, muskacılık, üfleme ve vefkçilik artık değildir. Sizlere inanan insanları ve sizin gibi şeytan fikirli insanların oyununa gelerek Metafizik uzmanı ve parapsikoloji’yi bu işlere sokmayın. Çünkü sizden daha iyi bilenler olduğu gibi sizi denetleyen güçlerin olduğunun da farkına varın.

 

Eski zaman Avrupa sı gibi yaklaşım göstererek skolâstik çağın gericiliğine ve yobazlığına düşme yanlışlığına tekrar Metafiziği ve parapsikolojiyi düşürürseniz; o zaman tarih bedelini sizden çok ağır bir şekilde alır. Bu yazıları okuyan halkımıza çağrımızdır, Metafizik uzmanlığı ve parapsikoloji bugün gelinen zamanda artık içinde batılı ve büyücülüğü barındırmaz. Bugün artık tüm dünyada ve ülkemiz de metafizik ve parapsikoloji çok safhalar atlaşmış olarak geliyor. Artık bilimin tekelini kıracak irade ve güce sahip olarak geliyor. Artık bu zamanda skolâstik dönemdeki gibi cadıların, büyücülerin, yobazlığın, doğmaların ve en önemlisi medyum hocalığın işi bitmiştir. Artık gelinen çağ metafizik ve spiritüalizm çağı olacak ve zamanda felaket dizileri ve büyük sansasyonel kaoslar dünyayı metafizik çağa sürükleyecektir. İster istenilsin ister istenilmesin Allahın kaderi haktır.

 

Zaman insanlar arası düşünce gücü enerjisi zamanıdır. Zaman artık medyum-hoca-cinci-büyücü-vefkçi-muskacı ve batıl zamanı değildir. Zaman artık bioenerji zamanıdır. Zaman artık çok değerli olup, zaman gittikçe daralmaktadır. Bu zaman artık eşimden ayrıldım, medyuma, aşk büyüsü yap medyuma, bakım yap geleceği söyle bana medyuma, içime cin girmiş çıkar bunu medyuma, suya bak bana bir şey söyle medyuma, o kızı-adamı bana bağla medyuma, hoca bana muska yaz kaderim açılsın medyuma, bunu-şunu ayır medyuma. Bir toplumda ne kadar şeytanlaşmış ve inaçsız insanlar varsa o kadar o toplumda bu işleri yapan medyum-hoca ve cinciler çoğalır. İnternete baktığınızda medyum toni ve conilere kadar medyumlar türemiştir. Hatta hatta bizim Türkler kalmadı, afrikadan vuducular ve uzak doğudan bile Budist papazlar getirtilmiş.

Bazı televizyonların magazin ve kadın programlarında veya gazetelerde astrolojist sıfatıyla çıkan bazı kendini bir şey sanan astrolojist kadın ve erkekler çıkmaktadır. Bazıları ben buraya kolay gelmedim diyerek, geçmişte verdiği tavizleri deşifre eder gibi, sanki bir şey olmuş havasında birkaç kişi gözlemledik. Bazı özel kanalların kadın ve erkek programlarına devamlı abone gibi çıkarak Astrolojiden bahseden astrolojist gibi burçlardan bahseden bu tip ne oldum delisi gibi hasta gözüken kişilikler hangi amaca veya neye neyi anlatıyor gibi hezeyan sözcükleriyle onu seyreden veya özenen kadınları ve kişileri dil felsefesiyle uyutuyorsa. Bunlara da Metafizikçi olarak birkaç lafımız olacak öyle anlaştığınız kanalların programlarına çıkarak burçları anlatarak bir şey olmuyorsunuz, ya da birkaç alıntılı kitap yazarak da. Bu toplumun burçlara veya astrolojiye ihtiyacı yok, Metafizik uzmanlığı olarak bu tür astrolojistleri bizler televizyona çıkıp, kendi attıkları yalanları süsleyerek veya çok önemlidir havasıyla konuşan gevezeler olarak görüyoruz. Bu tür astroloji ile uğraşan ne oldum delisi megalomanına katılan kişiliklere şu en güzel cevap olsa gerek, inşallah bir gün Dil ve siyaset felsefesini bütünüyle bilen Metafizik uzmanlığımızla bir programda karşılaşırız da bakalım O atıp tutuğunuz burçlardaki değişimleri nasıl insanlara bizim karşımızda anlatacaksınız. Horoskop çizmek mi kolay, ya da trigram çizmek mi! Her ikisinin orijin sayısını çıkartıp, kimin ne delisi olduğunu, halkın karşısında atıp, tuttuğunuz boş meydanlarda ses çıkınca anlayacaklar.

İnternational Special Metaphysics Academy Merkezimiz olarak Medya-Basın ve Halkımıza sesleniyoruz. İnternet sitelerinde ve televizyon ekranlarında Akademik ve teknik anlamda Metafizikçi Gökhan Hani’den başka kimse Metafizik uzmanı veya Parapisikolog değildir. Google-Yahoo,Yandex gibi arama motorlarına Metafizik uzmanı yazdığımızda inanamadık.Türkiye de ve Avrupa da ilk metafizik uzmanlığı statüsünü 5 yıl süren akademik ve teknik eğitimden sonra icra ederken.Baktık ki!Metafizik uzmanlığı altında kendini tanıtmaya çalışan Medyum-Hoca ve astrolojistleri gördük.Metafizik uzmanlığı Konseptüalizmini bizler arama motorlarına 9 yıldır koyarken kimseler yokken.şimdi bakıyoruz google veya yahooya aman Allah ım inanın ellerinden gelse www.metafizikakademi.com ile www.metafizikuzamani.com sitelerini bizim elimizden almak için yarış etmeye,baktılar ki!Metafizikuzmani.com bizim tarafımızdan alınmış,gen.tr.biz,org vb çıkarak medyum kılıklı kişilikler kendilerine Metafizik uzmanı diyerek üstelik bu da yetmemiş bazıları Metafizik uzmanı ve kişisel gelişimci-medyum bilmem ne hoca demiş.Birde Metafizik uzmanı Zodyak prensimiz de var.Gülmemek elde değil,biride bir televizyon kanalında sahibi olduğu sanatçının vurulacağını göremeden kanaldan kovulmuş medyumken,şimdi de medyum kişilik azerbeycandan bilmediği konularda sertifika hatta hatta Diploma veriyormuş. Bizde bunları eğitim verdiğini sanıp, bize gelip, doğru eğitim alan öğrencilerinden öğreniyoruz. Bir medyum efendi de,bizle çektirdiği resimi internette yayınlama  hürmetine mi!Yada kendi icrasını yaptığı medyum,spiritüalist veya onlarca değiştirip değiştirip beğenmediği cahilce unvancılığından mı! Bilinmez? İnternette kendine metafizik uzmanı ve medyum diyerek sonrada bir metafizik uzmanı sitesi kurarak Metafizik hakkında tüm sorularınızı cevaplayalım demiş. O medyum önce benim sorularımdan birini cevaplasın,onun top sakallarından öpe cem. o daha Metafizik uzmanlığı tuzağına düştüğünü görüyoruz. O bizimle resim çeken medyum kişi bunu bilsin ki! Yakında metafizik uzmanı unvanını da değiştirirsin. Bin tane internette siten var, valla ne deyim. Bizden bir alanda eğitim alırken, çok zorlanmıştın.

 

Sakın sakın metafizik uzmanı diye internet sitelerinde gördüğünüz medyumları-hocaları-cincileri-reikicileri-bioenerji uzmanlarını veya bakımcı-falcıları Kendilerine internet sitelerinde veya televizyon kanallarda Metafizik uzmanı demelerine sakın inanmayın. Bırakın bunları metafiziği, ontolojiyi, kozmolojiyi, spiritüalizm, teofiziği, telepatiyi, durugörüyü, duyuişitiyi, duyukokuyu, psikometriyi, sansualizmi, entüizyonizmi bunlar bilse bilse ancak ben büyü yapmıyorum, sadece büyü yapılmışları çözüyorum. Yâda hepsinin yalanı ortada hangisine giderseniz gidin, isterseniz 100000 binine gidiniz, hepsinin ortak yalan avı SENDE BÜYÜ VAR, yalanlarıyla avlandığınızı göreceksiniz. Medyumcu beyler internet sitelerinde metafizik uzmanıyım ya da metafizik uzmanı siteleri açarak Metafizikçi veya Parapisikolog olunmuyor. Metafiziği ve parapsikolojiyi siz ve sizin gibilerden temizlemek için bizim burada olduğumuzu zamanla anlayacaksınız.

 

Metafizik veya parapsikoloji konularında Akademik ve Teknik anlamda alt yapısı olan ve bu konuda 9 yıldır profesyonel anlamda Türkiye de ilk ve tek Metafizik uzmanı ve psikanalist-yazar Gökhan Hani Tüm metafizik ve Parapsikolojik ilim sahasında açıklama yapabilecek konum ve statüsündedir.

 

Profesyonel olarak Metafizik ve parapsikoloji uzmanlık statüsünü araştırmadan veya bu konular ile ilgili tartışma programlarına, Metafizik ve Parapsikolojik teknik altyapısı olmayan kişilikleri Metafizik uzmanı veya Parapisikolog gibi statülerle çıkartıp, Metafizik sistem disiplinine ve işleyiş kurallarına uymayan Medya ve basın’ın önünde Metafizik uzmanı ve Parapisikolog olarak çıkartılan kişileri ve kişilikleri İnternational Special Metaphysics Academy Bünyesinde kaideye almıyoruz.

Türkiye de ve Avrupa da Metafizik uzmanlığı ismini ilk tanıtan kişi olaraktan. İnternet sitelerinde ya da Televizyon kanallarında ben Metafizik uzmanıyım ya da ben parapsikolgum diyen medyum-hoca-cinci-tarotçu-astrolojist, havasçı kişilikleri ne tanıyoruz nede biliyoruzdur.

 

İnternational Special Metaphysics Academy Merkezimiz olarak Azerbeycana bağlı ne olduğu belli olmayan bazı medyum ve falcı kişilerin verdikleri eğitim ve sertifikalarının metafizik, parapsikoloji nede bioenerjiyle alakası olmadığını belirterek. Türkiye de, Azerbeycanın disbiritörlüğünü yapan medyum ve falcı kişilerin ne metafizikten nede parapsikolojiden nasiplerini alamayacağını belirterek, bizi taklit etmenin bir fayda sağlamayacağını açıklamak istiyoruz.

İnternational Special Metaphysics Academy Merkezimizin sadece www.metafizikakademi.com ile www.metafizikuzmani.com sitesi mevcut olup,bu sitelerin isim kopyası yapılarak,gen.tr,biz,org uzantılı siteleri kurarak Metafizik uzmanı olduğunu iddia eden kişilere de şunları söylemekten kendimizi alamıyoruz.Siz gidin babanızdan kalan havas kitaplarıyla uğraşın,medyum olun,aşk büyüleri yapın,cinci olun,fala bakıp,bakım yapın.Siz kim metafizik kim siz kim metafizik uzmanlığı kim.

Metafiziğe ve parapsikolojiye gönül vermiş tüm halkımıza şu çağrıyı yaparak kelimelerimizi bitirmeyi düşünüyoruz. Metafizik ve Metafizik uzmanlığının ne medyumlarla, ne büyücülerle, ne bakım yapan astrolojistlerle nede cincilerle uzaktan alakası yoktur. Metafizik ve parapsikoloji sahalarına bu tip bağnazlıkları sokanlara da şunu diyoruz. Metafiziğin ya da parapsikolojinin ne olduğunu bilmeden kendinize Metafizik uzmanı veya Parapisikolog demeyin.

Televizyonlarda veya medyada Metafizik ve Parapsikolojik konuları tartışmak isteniyorsa veya bilinmeyen olgulara batıl’dır kelimelerini sokmadan Metafizik uzmanlığımızın ve parapsikolojinin Tüm akademik ve teknik ilimleriyle konuşulmak isteniyorsa, bu konuda altyapıya sahip İlk ve tek Metafizik uzmanlığı olarak tüm konularda görüş bildirebileceğimize sonsuz inancımız vardır.

 

 

Metafizik uzmanı ve psikanalist-yazar Gökhan Hani.